Điều Kiện Khuyến Mãi

1. Khi tài khoản đăng kí tại NIKO88 phải hoàn tất việc xác minh cần thiết và được kích hoạt tài khoản mới có thể tham gia khuyến mãi. Trường hợp không cung cấp thông tin chính xác và kích hoạt tài khoản thành công, người chơi sẽ không thể tham gia khuyến mãi.

2. Chương trình khuyến mãi áp dụng duy nhất một tài khoản cho một cá nhân/ tài khoản, một địa chỉ nhà, một địa chỉ email, một số điện thoại, một tài khoản ngân hàng và một địa chỉ IP. Chúng tôi có quyền rút lại quyền tham gia khuyến mãi đối với những người chơi có hành vi trục lợi khuyến mãi ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

3. Trong trường hợp NIKO88 phát hiện ra các thành viên gian lận ( cược 2 bên, trùng IP ), có hành vi xấu, cố tình trục lợi khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức, NIKO88 có quyền hủy và thu hồi tất cả tiền thưởng ngay lập tức.

4. Tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt được giới thiệu đều phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện này. NIKO88 được toàn quyền quyết định tại bất cứ thời điểm nào về việc điều chỉnh, thay thế , tạm ngưng hoặc hủy bỏ khuyến mãi này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

5. Sở hữu nhiều tài khoản, lừa đảo, trục lợi hoặc thông tin đăng ký không chính xác sẽ không được chấp nhận khi không tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện này. Sẽ không có bất cứ hình thức ngoại lệ nào được chấp nhận bởi NIKO88.

6. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi và việc nhận thưởng cũng như các Điều Khoản và Điều Kiện, quyết định cuối cùng thuộc về NIKO88. Mọi tranh chấp và khiếu nại của khách hàng hoặc bên thứ ba liên quan sẽ không có hiệu lực.

7. Tất cả khách hàng khi tham gia khuyến mãi phải đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện chung của NIKO88 được đăng tại website.

8. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về NIKO88, như các vấn đề liên quan đến các giải đấu, cá cược, rút thăm may mắn, khuyến mãi, và NIKO88 sẽ không chấp nhận bất kỳ thông tin phản hồi nào.

9. NIKO88 cam kết các Điều Khoản và Điều Kiện trên đều tuân thủ và phù hợp với các điều luật tại Isle of Man.